KFT. ALAPÍTÁS TÖRZSTŐKE

Információs portál
KFT ALAPÍTÁS

 

 

KFT ALAPÍTÁS ÉS TÖRZSTŐKE

KFT ALAPÍTÁS TÖRZSTŐKE KÖVETELMÉNYEI Kft alapítás cégbírósági bejegyzése akár a törzstőke banki befizetése nélkül is lehetséges, amennyiben a Kft ügyvezetője nyilatkozik arról, hogy a törzstőke a társaság rendelkezésére bocsátása megtörtént. A minimális törzstőke 500.000 Ft, amelynek fele fizetendő be a Kft alapítás idején (a fentieknek megfelelően bankszámlára, vagy a Kft házipénztárába) A fennmaradó rész 1 éven belül fizetendő be a Kft alapítás idejétől számítva.

 

EGYSZEMÉLYES KFT ALAPÍTÁS TÖRZSTŐKE KÖVETELMÉNYEI Egyszemélyes kft alapítása esetén a fentiek szerinti módon 100.000 Ft törzstőke rendelkezésére állásáról szókséges az ügyvezető nyilatkozata vagy bank igazolása.
Speciális szabályok az egyszemélyes Kft. vonatkozásában a számviteli törvény rendelkezései irányadók, vagyis könyvvizsgáló igénybe vétele abban az esetben kötelező, amennyiben a Kft. éves forgalma 100 millió forintnál nagyobb, vagy munkavállalóinak száma 50 főnél magasabb.

 

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS