KFT. ALAPÍTÁS

Információs portál
KFT ALAPÍTÁS

 

 

KFT ALAPÍTÁS KÖLTSÉGEI, BEJEGYZÉSE Kft alapítás cégbírósági bejegyzésének illetéke 15.000, közzétételi költségtérítés nem fizetendő egyszerűsített eljárásban, amennyiben a kft alapítás szerződésminta szerint történik. A cégbíróság a Kft alapítás bejegyzését a benyújtástól számított 1 órán belül köteles megtenni.

KFT ALAPÍTÁS - SZÜKSÉGES ADATOK A Kft alapítás esetén szükséges adatok: elsősorban a társaság tagjainak, ügyvezetőjének neve, édesanyja neve és állandó lakcíme. A kft alapításnál közremáködő ügyvédnek ezeket hatósági igazolványok (szenmélyi igazolvány, jogosítvány, lakcímigazoló kártya) alapján kell ellenőriznie.

A Kft cégnevének, székhelyének, valamint a törzstőke mértéke, rendelkezésre bocsátásnak módja és határideje is meghatározandó a társasági szerződésben. A tevékenységi körök meghatározása a hatályos jogszabályok szerint kötelező.

KFT ALAPÍTÁS - SZÜKSÉGES IRATOK A Kft alapítás esetén a tagok, ügyvezető személyi igazolványa vagy jogosítványa, lakcímigazolványa szükséges. A székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosától, azzal rendelkezni jogosulttól hozzájáruló nyilatkozat szükséges. A bank igazolása a törzstőke befizetéséről a törzstőkéről irottak szerint nem feltétlenül szükséges.

A Kft cégnevének, székhelyének, valamint a törzstőke mértéke, rendelkezésre bocsátásnak módja és határideje is meghatározandó a társasági szerződésben. A tevékenységi körök meghatározása a hatályos jogszabályok szerint kötelező.

A cégalapítás folyamán kerül elkészítésre a társaság társasági szerződése vagy alapító okirata, az ügyvezető elfogadó nyilatkozata, aláírásmintája, illetve a Kft. tagjegyzéke. Az aláírásmintát a hatályos jgoszabályok alapján nem kötelező közjegyzővel készíttetni, azt ügyvéd is ellenjegyzeheti, amelyet a cégbíróság a bejegyzéshez köteles elfogadni.

KFT ALAPÍTÁS - SZÜKSÉGES TAGOK Kft alapítása több, de akár egyetlen alapító által is lehetséges. Kft. alapítás lehetséges magánszemély vagy más társaság által is. A Kft alapítás lehetséges külföldi magánszemélyek vagy cégek részvételével is. Kft alapítás többszemélyes Kft esetében társasági szerződésnek a tagok, egyszemélyes Kft esetében alapító okiratnak az elfogadásával történik. A törzstőke rendelkezésére bocsátásának igazolása a Kft ügyvezetőjének nyilatkozatával, vagy

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS