KFT ALAPÍTÁS ÉS FELSZÁMOLÁS

Információs portál
KFT ALAPÍTÁS

 

 

KFT ALAPÍTÁS FELTÉTELEI: A CÉGNÉV A kft. felszámolása a felszámolási eljárások leggyakorabbika, mivel kft-ből történik a legtöbb cégalapítás.

A kft-t a bíróság akkor számolja fel, ha jogi értelelmben fizetésképtelennek minősül. A jogi fizetésképtelenség, amelyet a csődtörvény határoz meg, a legtöbb köznapi csőd-fogalomtól eltér. A csődöt elsősorban a veszteségességgel, a vagyont meghaladó tartozásokkal azonosítja a közgondolkodás. Ezzel szemben önmagában az, hogy egy cégnek több tartozása, mint vagyona van, nem vezet felszámoláshoz. A nyereségesség vagy veszteségesség szintén nem merül fel a fizetésképtelenség bíróság általi vizsgálatakor.

A kft. felszámolásakor a bíróság végzését ugyanúgy közzéteszi a cégközlönyben, mint bármilyen más formában működő cég felszámolásának elrendelésekor.

A felszámolóbiztos levélben szólítja fel a kft. ügyvezetőjét a csődtörvényben meghatározottak teljesítésére, így elsősorban a cég iratanyagának és vagyonának átadására. A felszámoló a vagyon és a tartozások felmérését, a hitelezők nyilvántartásba vételét követően kezdi meg a cég vagyonának értékesítését. Az értékesítés a legújabb szabályok szerint elektronikus úton történik. Az értékesítés árverés vagy pályázat útján történhet. Sok esetben a felszámoló előírja, hogy csak az vehet részt az értékesítésben, aki ajánlati biztosítékot is ad. Ha az aspiráns nyeri az árverés vagy pályázatot, de mégsem köti meg a szerződést, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A Kft vagyontárgyainak eladásából származó pénzt a felszámoló felosztja a hitelezők között a csődtörvényben szereplő kielégítési sorrend szerint. Fontos, hogy a felszámoló először a felszámolási eljárás költségeit vonja le a cég pénzéből, csak a maradék kerül a hitelezők között szétosztásra. Itt elsőbbséget élveznek a magánszemélyek nem üzleti követelései, így például különböző járadékok, munkabér, kártérítési igények.

Természetesen a felszámolás alá került kft-vel kapcsolatban sok esetben napvilágra kerülnek a bújtatott trükkök, amelyeket a ég tulajdonosa vagy ügyvezetője itt véghez még a felszámolás előtt. A hitelezők, akiket a cég nem fizetett ki sok esetben úgy vélekednek, hogy az ügyvezető vagy a tulajdonos kimenetette a vagyont a cégből. Az ilyen lépések polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonnak maguk után.

Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy ha valakinek van egy kft-je, ami felszámolásban an, részt vehet-e egy másik kft alapításában. A vlasz egyértleműen igen. Alapvetően önmagában az, hogy alaki alapít egy másik céget, nem okoz problémát. ENnek az üzemeltetése, az ügyletek azonban már sokféle joghatással bírhatnak. Alapesetben aki nincs bíróság által eltiltva evonatkozásban, az részt vehet kft. alapításban. A kft alapításnak nem akadálya sem az, hogy akár az alapító, akár az ügyvezető mésik cége lelen felszámolási kérelmet nyújtottak be, vagy a felszámolást már elrendelte a bíróság.
OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS